Ο σταθμός της καρδιάς σας 99.5!!!

ο Έρωτας στην κοζάνη

Πληροφορίες

Ο σταθμός της καρδιάς σας 99.5!!!

Ο έρωτας στην Κοζάνη συντονίζεται στους 99.5... στο ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης!!!